Advies

Wij helpen ambitieuze ondernemers meer uit hun onderneming te halen door proactief mee te denken in de bedrijfsvoering.

Bijstand bij opstarten van een onderneming

Het opstarten van je eigen zaak of praktijk begint met een goede voorbereiding. Naast het commerciële aspect zijn er ook tal van administratieve handelingen uit te voeren.

Boekhoudkantoor VERKO adviseert je over de verschillende stappen die je moet zetten om ondernemer te worden. Deze houden o.a. in:

 • Advies inzake haalbaarheid
 • Alle formaliteiten inzake oprichting van een vennootschap of éénmanszaak
 • Opmaak en/of bijstand bij financieel plan
 • Diverse wettelijke en administratieve formaliteiten
 • Inschrijving in ondernemingsloket, diverse aansluitingen bij een sociaal verzekeringsfonds, sociaal secretariaat…

Boekhouding

Naast de wettelijke verplichting om een boekhouding te voeren, is de boekhouding zelf een noodzakelijk beleidsinstrument voor de ondernemer.

Daarom biedt boekhoudkantoor VERKO een helpende hand aan vennootschappen, éénmanszaken en vrije beroepers.

Onze diensten op het vlak van boekhouding omvatten onder meer:

 • Organisatie en administratie van de boekhouddiensten
 • Voeren van de boekhouding
 • Supervisie en controle van de door jou intern gevoerde boekhouding
 • Opmaak en bespreken van tussentijdse balansen en resultatenrekeningen
 • Opmaken, bespreken en neerleggen van de jaarrekeningen

Fiscaliteit

Als ondernemer en bedrijfsleider word je ook geconfronteerd met belastingen. Boekhoudkantoor VERKO staat voor een correcte toepassing van de fiscale wetgeving en het vervullen van de fiscale verplichtingen.

Deze bijstand heeft onder meer betrekking op:

 • Opmaken en indienen aangifte personenbelasting
 • Opmaken en indienen aangifte vennootschapsbelasting
 • Opmaken en indienen btw-aangiftes, btw-listings, intracommunautaire aangiftes, …
 • Fiscale optimalisatie van je situatie rekening houdend met het vennootschapsvermogen en het privaat vermogen
 • Assistentie en begeleiding bij belastingcontroles
 • Bezwaarschriften

Sociaal

Tevens helpen wij de ondernemer ook bij zijn sociale administratie zoals:

 • Aanwerving personeel
 • Loonadministratie