Naast de wettelijke verplichting om een boekhouding te voeren, is de boekhouding zelf een noodzakelijk beleidsinstrument voor de ondernemer.

Daarom biedt boekhoudkantoor VERKO een helpende hand aan vennootschappen, éénmanszaken en vrije beroepers.

Onze diensten op het vlak van boekhouding omvatten onder meer:

  • Organisatie en administratie van de boekhouddiensten
  • Voeren van de boekhouding
  • Supervisie en controle van de door jou intern gevoerde boekhouding
  • Opmaak en bespreken van tussentijdse balansen en resultatenrekeningen
  • Opmaken, bespreken en neerleggen van de jaarrekeningen
Boekhouding